• Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
 • 0(541) 354 55 07
 • Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
 • 0(541) 354 55 07

Duyurular

 • 26/04/2021

  Yeni Fikir SAM: “ ABDBaşkanı Biden’in Soykırım Açıklaması Hükümsüzdür, Gayr-i Ahlakidir”

  Türk tarihi anakaynağımız ve mutlak anlamda davamızdır.

  Tarihimiz hakkında hüküm vermek amacıyla basiretsiz,belgesiz ve bilgisiz mahkeme kurmaya teşebbüs edenler kirli bir tezgâhınpeşinde oldukları aşikârdır.

  Bu tezgâhın maşaları da kuklacıları da bellidir.

  Bu kirli tezgâh, Birinci Dünya Savaşında, Osmanlı TürkDevletini yıkarken, Müslümanlara büyük katliamlar, soykırımları uygulayıpmilyonlarca Müslümanı öldürttü.

  Bu kirli tezgâh, bugüne kadar katliamlarını, soykırımlarınıdevam ettirdi.

  Bu kirli tezgah, Cezayir’de iki milyon insanı öldürttü.

  Bu kirli tezgah , Afrika’da milyonlarca insanı birbirinekırdırttı.

  Bu kirli tezgâh, Afganistan’da, Irak’ta el’an katliamlarınısürdürmektedir.

  Bu kirli tezgâh, Doğu Türkistanlıları zulümleri altındainletmektedir.

  Bu kirli tezgâh, Kırım ve birçok İslâm ülkesini istilâ etmişolan Rusya, kendilerinin sebep olduğu Birinci Dünya Savaşı sırasında bizim gibizarara uğrayan vatandaşlarımız Ermenileri bahane ederek, her yıl “soykırımıyaptınız” diyecekmiş gibi görünüp devletimizi tehdit ederek isteklerdebulundular ve şimdi de, daha da ileri gidip, utanmadan, “soykırımı yaptınız”,iftirasını attılar.

  Soykırımını ta atalarından itibaren icat edip uygulayan,Kızılderilileri yok edip topraklarına yerleşen, tarihte milyonlarca insanıkatleten, öldürten, Roma zulümlerini icra edenler, Birinci Dünya Savaşı’nda hertürlü soykırıma uğramış biz Müslümanları yüz yıl sonra halâ soykırımı yapmaklasuçluyorlar.

  Bu kirli tezgaha karşı Yeni Fikir Stratejik AraştırmalarıMerkezi (Yeni Fikir SAM) olarak deriz ki:

  Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyetine de katliam zilleti vardır.

  Tarihimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da tertemizdir.

  Hiç kimseye ispat borcumuz da yoktur.

  1915 olayları etrafında kurulan iftira kampanyasıasılsızdır, tarihi hakikatlerden uzaktır.

  Bir o kadar da hayasızdır.

  Tarih hükmünü vermiş, 1915 yılındaki haklı ve meşru devlettasarrufunun sayfası esasen kapanmıştır.

  Tehcir, dönemim şartlarında değerlendirilmelidir.

  Tehcire neden gerek duyulduğu, bunun hangi ihtiyaç ve milligüvenlik mülahazalarından doğduğu öncelikle Birinci Dünya Savaşı’nın kanlı vekaranlık şartlarıyla yorumlanmalıdır.

  Devletin Milli güvenliği gereği mecburi bir tercihiolmuştur.

  1915 olayları sırtından hançer yiyen bir Osmanlı TürkDevleti’nin tabii refleksi, doğru bir kararı, dengeli bir adımıdır.

  Burada soykırım izi sürenler Türk milletine hiç geçmeyecekdüşmanlık besleyen çevrelerdir.

  Osmanlı Türk Devleti’nin verdiği 1915 tehcir kararı YeniTürk Devleti‘ni inşa etmiş ve Devletimizin istikbalini de kurtarmıştır.

  Bu stratejik kararlılıkta iradesi bulunan kahraman neslirahmetle ve hürmetle anmak her vatanseverin, her milletperverin millîvazifesidir.

  Onların azizhatıralarını ihtiramla hatırlamak manevi bir vecibedir.

  Yüzlerce yıl kardeşlik içinde yaşayan Türkler ile Ermenilerarasına kan hattı çekenler bugün sözde soykırım ezberini en fazla dilinedolayan günahkârlardır.

  Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi (Yeni Fikir SAM),sözde soykırım iftirasını tamamen reddetmektedir.

  Bu isnadı dillendiren ABD Başkanı’nı da kınamaktadır.

  ABD Başkanı Biden’in soykırım açıklaması hükümsüzdür.

  Yok hükmündedir.

  Gayr-i ahlakidir. .

  Ayrıca Ermeni ihanet şebekelerinin bir devamı olan PKK’nınsiyasi ayağının da sözde soykırım yalanına sarılmasını en şiddetli şekildekınıyoruz.

  Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararınyanındayız.

  Hiç kimseye, hiçbir güç odağına mecbur veya mahkûm değiliz.

  Bu çerçevede Başkan Joe Biden'ı, tarihi gerçeklerlebağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasınıdeğiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere bölge halkları içinbarış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikiliilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardangeri dönmeye davet ediyoruz.

  Bilinmelidir ki, geçmişi katliamlarla dolu olan bir ülkedenduyacağımız ve öğreneceğimiz bir şey de yoktur. Biriz, beraberiz, cihana karşıyek yüreğiz.

  Son Sözümüz Şudur:Türkiye Bağımsız bir devlet olarak Küresel Emperyalizmin esaretinden kurtularakNATO gibi emperyal kuruluşlarla özgün bir tutum içine girmelidir. 1950’lerden bu yana elimizi kolumuzu bağlayanKüreselci prangadan kurtulmalıyız. ”

  Mesut MEZKİT

  Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi (Yeni Fikir SAM) Başkanı