• Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(541) 354 55 07
  • Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(541) 354 55 07

Yeni Fikir SAM’dan “Kendimi Tanıyorum Mutlu Yaşamayı Seviyorum” adlı bir proje daha

Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneği (Yeni Fikir SAM) Kurucu Başkanı Mesut Mezkit, öğrencilerin bağımlılık eğilimleri konusunda gençlerin aile, sosyal çevre ve arkadaş grubu gibi temel risk ve koruma faktörlerinin analizini yapmak istediklerini söyledi. Mezkit, “Bu projenin hedefi öncelikle madde bağımlılığına eğilimi olan bireyler tespit edilerek, birey daha maddeye bulaşmadan harekete geçmektir. Bireyin ilgi ve dikkatini ölçerek güçlü yönleri üzerinde durmak ve pozitif işlevsellik metoduyla fert daha bağımlı hale gelmeden önleyici tedbirleri almak projenin temel hedefidir” dedi.
Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneği (Yeni Fikir SAM) İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Kendimi Tanıyorum Mutlu Yaşamayı Seviyorum” adlı bir projeyi daha geliştirdi. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Türkiye Kızılay Derneği Aydın Şubesi ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün ortak ve Aydın Uğur Temel Lisesi’nin uygulama okulu olduğunu söyleyen Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneği (Yeni Fikir SAM)Kurucu Başkanı Mesut Mezkit, proje yürütücüsünün eğitimci Davut Türkkan olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Yapılan araştırmalar, toplanan verilere göre cinayetlerin %60'ı, saldırıların %40'ı, tecavüzlerin %33'ü alkol kullanımı ile ilgili. Yine yapılan bir araştırmada madde bağlantılı ölümlerin %1.2'si 15 yaş altında, %8'inin 15-19 yaş olduğu, 2013 türkiye uyuşturucu raporuna göre 15-24 yaş gurubunda yaşam boyu uyuşturucu madde kulanım oranının %2.9 olduğu, özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda avrupa çevrimiçi çocuklar araştırmasının (2015) sonuçlarına göre Türkiye'de çocukların %25'i interneti bağımlılık derecesinde kullandığı, TUİK verilerine göre internet kullanım amacı olarak %80,9'lu oranla sosyal medyanın ilk sıralarda yer alması ve bunun her geçen gün artması bağımlılıkla mücadelenin önemi ortaya çıkmakta.

Yeni Fikir SAM Kurucu Başkanı Mesut MEZKİT “Kendimi Tanıyorum Mutlu Yaşamayı Seviyorum” adlı projenin amacı hakkında şu bilgileri aktardı:

Projenin Amacı:

1-Öğrencilerin bağımlılık eğilimleri konusunda gençlerin aile, sosyal çevre ve arkadaş grubu gibi temel risk ve koruma faktörlerinin analizini yapmak.
2-Bu risk ve koruma faktörlerinin proje bölgesinde ne düzeyde olduğu, koruma faktörlerinin nasıl arttırılıp risk faktörlerinin nasıl azaltılabileceği konusunda somut veriler ışığında çözüm önerileri sunmak.
3-Öğrencilerin bağımlılık eğilimleri konusunda mevcut çalışmaları nesnel verilere dayandırarak, buna yönelik uygulamaları hayata geçirmek.
4- Bu bağlamda öğrencilerimizin kişisel problem alanlarını belirleyerek ihtiyaç duydukları kişisel ve psiko-sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunmak.
5- Bağımlılık eğilimlerini olumlu yöne çevirebilmek için öğrencilerin mesleki rehberlik ihtiyaçlarını belirleyerek yetenek, ilgi ve değerlerine uygun okul ve meslek seçimi konusunda yönelimlerine destek olmak. Bu konuda öğrenciyi, ailesini ve öğretmenlerini bilgilendirmek kişisel özellik ve yeterliklerle ilişkili mesleki tercihlerde bulunmak konusunda destek sağlamak.
6- Bağımlılık eğilimi konusunda yapılan çalışmalar sırasında öğretmenlerimizin kişisel ve eğitsel davranış-tutumlarını inceleyerek bağımlılık konusunda model öğretmen davranışlarının geliştirilmesine rehberlik etmek.
7- Bağımlılık konusunda ailelerin öğrencilerdeki eğitsel ve davranışsal problemlere etkilerini belirleyerek, model aile davranışlarının geliştirilmesine rehberlik etmek,
8- Öğretmen ve ailelerin tanımlayamadıkları kişisel ve eğitsel sorunlar için tanılama, nedensel analizleri yapabilme ve problemlerin çözüm stratejilerini belirleme,
9- Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanıma sahip, davranışsal ve eğitsel anlamda sağlıklı öğrenciler yetiştirilmesinin doğası gereği okul, öğrenci, öğretmen ve aile işbirliğini sağlamak.
10- İnceleme sonuçlarından elde edilecek bulgu ve bilgiler çerçevesinde; okullarımızın kısa, orta ve uzun vadeli stratejik çalışma planlarını hazırlamalarına yardımcı olmak ve gelişimlerini izlemek için nitelikli ölçme araçlarını kullanıma sunmak.

Mezkit: “Amacımız, sebepleri tespit etmek”

Amaçlarının sebepleri tespit etmek oluğunu, söyleyen Yeni Fikir SAM Kurucu Başkanı Mezkit sözlerine şöyle nihayet verdi: “Gelişmiş toplumlar, öğrenciyi tanıma ve ona yönelik olumlu olumsuz eğilimlerini tespit etme işini bilimsel verilere dayanan envanterlerle yapmaktadır. Pozitif veriler üzerinden yapılan bu değerlendirme çalışmalarının başarı grafikleri de bu işi el yordamıyla yapanlara göre oldukça yüksek olmaktadır. Proje kapsamında işbirliği yapılacak okulun öğrencilerine bilimsel alt yapısı ve Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinin desteği olan envanterler uygulanarak öğrenciler çok yönlü olarak tanınacak. Bağımlılık eğilimleri ve bu konuda yapılması gerekenler verilere dayalı olarak ortaya konacak. Öğrencileri takip edecek öğretmenler de bu konuda eğitimlere alınarak adeta koç öğretmenler olmaları sağlanacak. Her öğretmen 10 öğrenciyi bütün yönleriyle takip ederek, öğrenciye mutlu bir yaşama ve başarıya giden yolda en büyük destekçisi olacak.”